Wiphalaxa mä wiphalir yäwa. Nayrapachanakatpachsa wiphalax kunayman saräwinakanx aka uraqpachanxa utjapuniritaynawa.

Qullasuyun WiphalapaEditar

 
Wiphala, wiñay irpir saminaka.

Kunamatsa aka wiphalax utjawäyiEditar

Bolivia markan wiphalapaEditar

Janiw wuliwyan wiphalapa sañakaspati, kunapachatixa mä arux jani turkañjamaki yaqha arumpi ukjaxa pachpakiskañapawa

Bolivia markan wiphalapaEditar

Kunayman WiphalanakaEditar