Tisiku (kastilla aru: Tuberculosis), katusiri usu, chuymaxa jisk'a jani uñjaña laq'una manq'sutawa uñjasi. Tisiku usuxa jaqiruxa ch'akakama tukuyasina jiwayiri.

Uraqita tisikuna