Tiyi (kastilla aru: Cueva. Gruta en roca o peñoleria en que vivían los antiguos pobladores), nayra achachilanakana utjäwi jaqhi p'iya. San Juwana arumaxa waynanaka tawaqunakaxa tiyina nina nakhayasawa qhantatipxi.