Sayt'awi (kastilla aru: Levantamiento, sublevación, motín), jaqinakana jani waljanakapana arsuwipa ch'axwasa ist'ayasiwipa. Yaqhipa sayt'awinxa p'iqt'irinakapaxa jiwayatawa uñjasipxi.

Tupak Amaruna sayt'awipaxa. Qusqu markana qalltatayna.