Saphi (aru) (kastilla aru: Raíz de palabra)

Saphi (kastilla aru: Raíz), alina chiqapa, uraqi manqhankiri, uraqita alina manq'apa ch'amsuri, aliru jani timsuñapataki uraqiru katxasiri. Saphixa ali uraqiruwa katxasi.

Saphi.
Saphinaka