Santa Lusiyaxa (inlish aru: Saint Lucia) Awya Yalanajach'a markawa.

Santa Lusiya unancha
Santa Lusiya saywitu

Irpirinaka trukaña

Wali uñt'at chiqanaka trukaña

Aruskipäwi trukaña

Juk'amp Jach'aq'achxat yatiyäwinaka trukaña