Rheinland-Pfalz suyu

Rheinland-Pfalz suyu (NW) (alimaña aru: Land Rheinland-Pfalz) Alimañanasuyuwa.

  • Rheinland-Pfalz suyu nayriri marka: Mainz.
Rheinland-Pfalz unancha
Rheinland-Pfalz suyu (Alimaña)

Markanaka trukaña

Irpirinaka trukaña

Wali uñt'at chiqanaka trukaña