Reims (kastilla aru: Reims), marka Marne suyu  Phransiya.

Nayra sarnaqäwi trukaña

Jisk'a t'aqa suyunaka trukaña

Irpirinaka trukaña

Wali uñt'at chiqanaka trukaña

Aruskipäwi trukaña

Juk'amp Jach'aq'achxat yatiyäwinaka trukaña