Qiwlla jan ukasti qillwa, ukax mä janq'u jamach'iwa[1]. Aka jamach'ix qutan jakasi. Ukhamarakiw jawiranakan wal utjantasipxi. Qillwanakax tam tamaw chhuknaqapxi

Qillwax qarqa patan sayaski

JanchipaEditar

Qillwan chhuruñapax jach'awa. Phuyunakapax ch'iyarampit janq'umpitawa.

Manq'apaEditar

Aka jamach'ix sillq'unaka, laq'unaka, challwanak umataypinakat thaqhasipxi.

TapapaEditar

Qillwax quranakampiw quta lakanakaru, jawir lakanakaru, ch'illiw ch'illiwawjanakaruw tapachasi.

K'awnapaEditar

Qachu qillwax kimsa, pusi k'awnanti, ch'uxñaw k'awnapaxa, ukhamarak ch'iyar ch'ixinakaniwa.

YatiyäwipaEditar

Qillqatix tama tam sarnaqix jalluw jalluntan sañ muni.

QillqatanakaEditar

  1. Flores, C. M. (2008).Variación dialectal del léxico de las aves de Qurpa, Qurumata Alta y Pujräwi. La Paz: Instituto de Estudios Bolivianos.