Qhanachu, qulla mallki (kastilla aru: Planta medicinal), chillka usu qulla. Usunaka qullasiña quranaka. Qulla ura satarakiwa.