Qanqata, jan ukax qanqana, qanqani, wiwjata ukax mä quta jamach'iwa[1], (Zool. mf. Cientifico suti: lophonetta especularioides alticola, tama: anatidae).

Pä qanqataw ik ch'uwjasipki.

JanchipaEditar

Tantiy jamach'iwa, phuyunakapax mayj qaqaratawa, ukatwa qanqata (qaqsuta) sutini.

Manq'apaEditar

Jisk'a laq'unakaw manq'anakapaxa.

QamäwipaEditar

 
Qanqatax tuyuskiwa.

Tutur manqhanakan jan ukax pata pampanakan qamasipxi.

TapapaEditar

K'awnapaEditar

 
Qanqatanakax tapapat mistusinipki.

Qachu qanqatax jallupachax 12 k'awn k'awnantañ yatitayna. Ukhamarak uka k'awnanakarux phuyumpirakiw imantiritayna.

YatiyäwipaEditar

Kunawsatix mayni jaqix k'awnanakap katjixa, ukax wakanakax utjaskaniw sañ muni.

QilqatanakaEditar

  1. Flores, C. M. (2008).Variación dialectal del léxico de las aves de Qurpa, Qurumata Alta y Pujräwi. La Paz: Instituto de Estudios Bolivianos.