North Carolina suyu

North Carolina (inlish aru: North Caroline) Istadus Unidusnasuyuwa.

  • North Carolina nayriri marka: Raleigh.
Carolina del Norte
North Carolina suyu (Istadus Unidus)

Markanaka trukaña

Aruskipäwi trukaña

Juk'amp Jach'aq'achxat yatiyäwinaka trukaña