Marka (Rikuway) jisk'a t'aqa suyu

Marka jisk'a t'aqa suyu; (kastilla arupi: Distrito de Marca) nisqaqa huk Jisk'a t'aqa suyu Rikuway jisk'a suyupi, Ankashu jach'a suyupi, Piruw jach'a markapi.

Rikuway jisk'a suyupi (Ankashu jach'a suyu)

Nayra sarnaqäwi

trukaña

Kamasqa ?, Umalliq.

Uraqipa

trukaña

184,84 km2

Markanaka - Uchuy markanaka

trukaña

Nayriri Marka marka.

Qullqinchäwi

trukaña

Jaqinakapa

trukaña

1 111 jaqi

Yupaychäwi

trukaña

Markap amachana santun

trukaña

Jisk'a t'aqa suyu asu jaqinaka

trukaña

Kurakanaka

trukaña
  • 2011-2014:

Taytakura

trukaña
  • Parruqu: Preb.

Irpirinaka

trukaña

Wali uñt'at chiqanaka

trukaña