Marka (kastilla aru: Ciudad) , mä markax mä tama tamachäwiwa. Walja Ayllunakrakwa mayachthapi. Ukjamaraki walja walja markanakapuniwa aka uraqpachanxa utjaraki. Sapa mä suyux walja jach'a markanakaniwa. Ukjamaraki aka uraqpachanxa nä pä patak jach'a suyunakaw utji. Ukat uka jach'a suyunakaxa, sapa mayniw walja markanakani.

[Chuqiyapu] Marka

wali uñt'at markanaka

trukaña
 
[Haifa]Marka