Kanadaxa (inlish aru: Canada; phransiya aru: Canada) Awya Yalanajach'a markawa.

Kanada

Nayra sarnaqäwi trukaña

Independencia: 1867 mara 1 uru Huillka kuti phaxsin.

Aruqita trukaña

9 984 670 km² 32 623 490 jaqinaka.

  • Kanada nayriri marka: Ottawa .

Irpirinaka trukaña

Arusqipäwi trukaña

Juk'amp Jach'aq'achxat yatiyäwinaka trukaña