Iran kastilla aru: Irán, Asyapi jach'a marka.

Iran
Iran

Nayra sarnaqäwi

trukaña

Uraqita

trukaña

Markanaka

trukaña

Nayriri Teheran markam.

Jaqinaka

trukaña

Arunaka

trukaña

Irpirinaka

trukaña
  • Uma kamayuq: Hassan Rouhaní.

Jach'a markapi yuriña

trukaña

Wali uñt'at chiqanaka

trukaña

Aruskipäwi

trukaña

Juk'amp Jach'aq'achxat yatiyäwinaka

trukaña