Hurdanya kastilla aru: Jordania, Asyapi jach'a marka.

Hurdanya
Hurdanya

Nayra sarnaqäwi trukaña

Uraqita trukaña

Markanaka trukaña

Nayriri Aman markam.

Jaqinaka trukaña

Arunaka trukaña

Irpirinaka trukaña

  • Riy dragun: Abdallah II.
  • Uma kamayuq: Omar Razzaz.

Jach'a markapi yuriña trukaña

Wali uñt'at chiqanaka trukaña

Aruskipäwi trukaña

Juk'amp Jach'aq'achxat yatiyäwinaka trukaña