Guyane (21) (Phransiya aru: Guyane) Phransiyanasuyuwa.

Guyane fr. wiphala
Guyane (Phransiya)

Jach'a suyunaka Editar

  • Guyane jach'a suyu (973)

Markanaka Editar

Jaqinaka Editar

  • 229 040 jaqi.

Irpirinaka Editar

Wali uñt'at chiqanaka Editar