Elvis Presley

Istadus Unidus jacha marka q'uchu arsuyaña

Elvis Aaron Presley (* Tupelo, 1935 mara 8 uru Chichu phaxsin yuritayna — Memphis, 1977 mara 16 uru Thaya phaxsin arawayxarakitayna),  Istadus Unidos jacha marka q'uchu arsuyaña.

Elvis Presley (1970).

Awki: Vernon Elvis Presley; Tayka: Gladys Love Presley.
Warmi: Priscilla Presley (1967-1973)
Yuqanaka: Lisa Marie Presley.

Aruskipäw trukaña

Juk'amp Jach'aq'achxat yatiyäwinaka trukaña