Champagne-Ardenne suyu

Champagne-Ardenne suyu (21) (Phransiya aru: Champagne-Ardenne ) Phransiyanasuyuwa.

Champagne-Ardenne wiphala
Champagne-Ardenne suyu (Phransiya)

Jach'a suyunaka trukaña

  • Ardennes jach'a suyu (08)
  • Aube jach'a suyu (10)
  • Marne jach'a suyu (51)
  • Haute-Marne jach'a suyu (52)

Markanaka trukaña

Jaqinaka trukaña

  • 1 335 923 jaqi.

Irpirinaka trukaña

Wali uñt'at chiqanaka trukaña