Ch'illkha

Ch'illkhax mä qulla aliwa. Ayllunakanx wali aski qullapunitaynawa.

Ch'illkha qulla ali

NayrapachaEditar

Nayrapachanakatpachsa, achachilanak awichanakax ch'illkxa, wali sum uywasipxiritayna. Kunawsatix mayni jilas kullakas ampars kays p'akjasixa, ch'illkhampiw ch'axsusin qullxatasipxiritayna. Uywanakarus ukapachparakikiw qullapxiritayna.

JichhapachaEditar

Jichhürunakans chhillkhax uywasitakiskiwa, juk'ampis qhirwa uraqin ukhamarak suni uraqin wali sum achunti.

Kunjam qullasiñasaEditar

Ch'illkhax wali sum ch'axsuña. Yaqha alinakamp kunaw wali sum piqsuña.