Bonn (kastilla aru: Bonn), marka Alimaña, marka Nordrhein-Westfalen suyu.

Bonn

Nayra sarnaqawi trukaña

Uraqipa trukaña

51°44′02 N 7°05′59 E

Jaqinaka trukaña

327 919 jaqinaka (31 Jallu qallta phaxsi 2017)

Irpirinaka trukaña

Kuraka: Ashok Sridharan

Wali uñt'at chiqanaka trukaña

Aruskipäwi trukaña

Juk'amp Jach'aq'achxat yatiyäwinaka trukaña

 
Bonn