Awayu (kastilla aru: Manta tejida), ch'ankhata sawuta isi, yänaka q'ipxaruñataki.

Awayunaka

trukaña
  • Q'ipxaru awayu: Jani samiri ch’ankhata sawuta. Warminakaxa wawapa, yänakapa q'ipxarusipxi.
  • Wayllasa awayu: Taqi kasta samiri ch'ankhata sawuta. Warminakaxa phunchawinakana q'ipxarusipxi.
  • Thap’isiña awayu: jisk’a sawuta awayu. Warminakaxa jikhaniruwa thap'isipxi.  • Lak'uñ awayu: Niya murqstat awayunakaw kunayman juyranak apthapiñataki.
  • Jach'a saltanakan awayu: jiwa k'achat'at awayuwa, uka saltanakanx kunayman jamuqanakan sawsutawa.