Anatoliy Solovianenko

Anatoliy Solovianenko, jaqi (* Donetsk, 1932 - Kozin, 1999), Ukraniya jacha marka q'uchu arsuyaña.

Anatoliy Solovianenko (1932-1999)